İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları

Ülkemize yıllık ortalama 286.000 iş kazası meydana gelmekte olup 600 çalışan meslek hastalığına yakalanmaktadır.

İşletmelerde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları çalışan ve ailelerinde meydana getirdiği maddi ve manevi hasarın yanında işletme ve ülke ekonomisi açısından küçümsenmeyecek kadar büyük bir sorundur.

Sönmezler Metal Demir Çelik İnş. San. Tic. Şti olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında benimsediğimiz İSG kültüründen hareketle, tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

Çalışmaların sürekliliği adına bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,
Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
Güvenli üretim için çalışanlarımızı İş güvenliği ve Mesleki eğitimler ile bilinçlendirmek,
Tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve ziyaretçilerimize oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,
Bu ilkeler doğrultusunda işletmemizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam ettirmekteyiz.